At memorere Koranen med Tajweed

Koranen er ikke som enhver anden bog og kan ikke reciteres på en hvilken som helst måde. Allah Azza wa jal åbenbarede Al-Quran til profeten Muhammad (sallalaahu alayhi wa salam) gennem englen Jibril (as). Profeten Muhammad (sallalaahu alayhi wa salam) reciterede derfor akkurat på den måde som Koranen blev åbenbaret og ligeledes gjorde hans ledsagere, må Allah være tilfreds med dem alle.

Men Islam har siden udbredt sig til mange ikke-arabisktalende lande og en del ikke-arabere studerer og memorerer Koranen rundt omkring i hele verden. Eksempelvis lande som Pakistan, Malaysia, Somalia, Senegal, Nigeria, Bosnien, Tyrkiet og mange flere. Mange af de sprog, der tales i disse lande er markant anderledes end det arabiske sprog og indeholder hverken de samme bogstaver eller de samme lingvistiske og fonetiske regler. Derfor er det svært at udtale nogle arabiske bogstaver og per automatik kommer man til at ændre bogstavet til det bogstav, der er tættest på, inden for ens modersmål.

Eksempelvis er det arabiske bogstav غ ikke eksisterende i det somaliske sprog og derfor kan det let forveksles med bogstavet ق eller خ. Eller bogstavet ع som ikke eksisterer i blandt andet det tyrkiske eller danske sprog og derfor ændres til en almindelig ‘a’ lyd. Eller bogstavet ض, som faktisk er unikt for det arabiske sprog og derfor er ikke-eksisterende i alle sprog og svært at udtale for størstedelen, der studerer og lærer Koranen.

Foruden dét, er der også mange muslimer af arabisk afstamning, som har deres egne dialekter, hvor mange af disse ikke minder om det klassiske arabisk, som Koranen blev åbenbaret på. Dette betyder, at nogle recitere Quran med et præg af deres egen dialekt, hvor de eksempelvis ikke kan udtale bestemte bogstaver, grundet undladelsen eller ændringen af disse i deres dialekter.

Eksempelvis den arabiske dialekt, som tales i Levanten (Syrien, Palæstina, Libanon, Jordan), hvor bogstavet ق undlades i mange ord. Eksempelvis ‘albi’, som betyder ‘mit hjerte’ har oprindeligt et ق i det, så det gerne skulle hedde ‘qalbi’. Eller den egyptiske dialekt, hvor bogstavet ج udtales som det danske ‘g’ i ordet ‘gulerod’. Som eksempel hertil, udtales ordet ‘jamil’, som betyder ’smuk’, som ‘gamil’ på egyptisk.

Der er mange eksempler, men fokusset er, at disse forskellige sprog og dialekter samlet set påvirker din Quran recitation, hvis du ikke gør en indsats for at ændre det. Mange har fra barns ben lært flere ajzaa (dele) af Koranen med accent eller forkert udtale. Derfor er de nødsaget til at finde en lærer, som kan rette deres recitation for fejl. Det kan være udtalelsesfejl ligeså vel som manglende praktisering af de grundlæggende regler for Tajweed. Udtalelsesfejl hører under makhaarij al-huruuf, som er de arabiske bogstavers artikulationssteder. Det vil sige, hvilke funktioner i ens mund man anvender ved udtalelsen af bogstaverne. Når man fejler i disse, kan man i nogle tilfælde bevidst eller ubevidst komme til at ændre på Koranens betydning. Følgende er et par eksempler på alvoren i det:
عَسَى اللَّـهُ
Når bogstavet س forveksles med bogstavet ص i udtale, ændres betydning til ”Allah trodsede” frem for ”Måske vil Allah….”
اللَّـهُ خَلَقَ
Når bogstavet خ forveksles med bogstavet ق i udtale, ændres betydning til ”Allah bekymrede sig” frem for ”Allah skabte”. Sandelig Allah er fri for alle fejl og mangler.
قلب
Når bogstavet ق forveksles med bogstavet ك i udtale, ændres betydning fra ‘hjerte’ til ‘hund’.

Ud fra dette går det op for dig, at ethvert bogstav i Koranen skal have sin ret. Et af de grundlæggende fundamenter for din memorisation af Al-Quran, er derfor at recitere og lære den med tajweed. Det vil styrke din memorisation og samtidigt afholde dig fra at begå fejl i Koranens budskab. Selvfølgelig vil der være nybegyndere eller andre, som ikke er helt der hvor de skal være endnu, men mist ikke håbet. Du vil få dobbelt belønninger for din stræben. Men vær ikke blandt dem, som stjæler belønninger fra sig selv ved #bevidst at begå fejl i Allahs ord. I de fleste masaahef i dag, er der farvekoder til hvordan man reciterer korrekt. Derfor tør jeg godt at love: Med en målrettet indsats, en dygtig lærer samt kontinuerlig øvelse, kan næsten ALLE lære at læse Koranen smukt og flydende uanset niveau og nationalitet.

Vent ikke til, at du har memoreret hele Koranen på din egen måde, start ikke imorgen, men start i dag, start nu i det øjeblik du læser dette opslag.