‘Den rette intention fører til den rette vej’

‘Den rette intention fører til den rette vej’

Før man påbegynder sin rejse med Quran, bør man have en oprigtig og korrekt #intention. Vores intention bør udelukkende være for Allahs skyld og i håb om at optjene de mangfoldige belønninger, som Allah har lovet Koranens folk. Man bør ikke memorere Koranen for penge, velstand, status eller omtale.

Det er blevet berettet af Umar ibn Al-Khattab: Jeg hørte Allahs Sendebud ﷺ sige: “Alle gerninger er bundet af intentioner og enhver vil være bundet op af det han har i sin intention (..).” [1]
Alle mennesker vil dø og stilles til regnskab foran Allah. Ethvert vers (ayah) du har reciteret eller studeret for andre end Allahs skyld, vil derfor blive afvist. Hvor sørgeligt ville det ikke være, hvis du havde store forhåbninger om en belønning for alt den tid samt energi du har brugt på Koranen – men at det viste sig at være udført for andre end Allahs skyld?
Yderligere har profeten Muhammad (sallalaahu alayhi wa salam) fortalt os meningsmæssigt i en længere beretning:
”(…..)… Og en mand, der lærte viden og underviste den og reciterede Qur’anen, vil blive hentet, og Allah vil påminde ham om Hans gave, som han vil genkende. Allah vil sige: Hvad gjorde du ved den? Han vil svare: Jeg lærte viden og underviste med den, og reciterede Qur’anen for Din skyld. Allah vil sige: Du lyver; men du lærte viden for at der skal siges: ”Han er en lærd”, og du reciterede Qur’anen for, at der skal siges: ”Han er en god recitator” og det blev der sagt. Derefter vil Allah give ordre, hvor vedkommende vil blive trukket i ansigtet, indtil han bliver kastet i ilden. [2]
[1] Kilde: Sahih Bukhari og Sahih Muslim.
[2] Kilde: Sahih Bukhari og Sahih Muslim.