Mutashaabihaat

”Dette er en bog, hvorom der ingen tvivl er.” [Koranen, 2:2]

 

Prøv selv

Noter i din mushaf hver gang du ser et vers, der ligner et andet vers. Reflekter over forskellen på versene, strukturen og ordvalget. Læs derefter betydningen og forklaringen på disse vers.

Elektronisk mushaf m. mutashaabih
http://www.alwa7y.com/tayseer/index.htm
Vælg en surah eller side. Klik på verset for at se hvilket vers, som ligner det. Noter dem evt. ned i et hæfte. Tag få ad gangen. Måske et par om dagen. Sørg for at memorere det/repetere det.

Mindmaps
http://www.quran-tajweed.net/tagweed/index.php/%D9%85%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A9
Her kan du finde billeder af mindmaps over noter omkring mutashaabihaat (arabisk).

المصباح المنير على متشابهات القرآن المجيد

Dette er en samling af alle mutashabihat i Al-Quran. Brug den til at slå ayaat op og find alle de andre ayat, der ligner. Det er alle 30 ajzaa og er inddelt i én juzz af gangen. Læs introduktionen i bogen for en mere detaljeret forklaring. Hvis du ønsker at gøre brug af dette værk uden internet, eller selv ønsker at skrive noter i værket, har vi den også som en word-zipfil, som kan redigeres. Kontakt os gerne, så kan vi sende den.

Kommer snart
I den nærmeste fremtid vil vi offentliggøre noter her på siden omkring de forskellige mutashaabihaat. Det vil være på dansk, in shaa Allah. Husk os i duaa.