Part 4: Inspirerende Quran metoder fra Somalia

I Allahs navn, Den Mest Barmhjertige, Den Mest Nådige

حفظ القران في جمهورية الصومال

Vores sidste destination er et land, som er kendt for at studere Al-Quran på højt niveau. Vi bliver i Afrika, men denne gang er det den østlige del, nemlig Somalia, som er et land beliggende på Afrikas Horn. Vi gør os kloge på ordene ‘subis’, ‘dugsi’, og ‘dareeris’ og hvordan disse discipliner er med til at styrke ens memorisation af Quran.

Somalia er et muslimsk land beliggende på Afrikas Horn – kontinentets østligste punkt. 98% af befolkningen er muslimer. De officielle sprog i landet er somalisk og arabisk. Landet er kendt for at være hjemland for mange store lærde. Heriblandt Shaykh Abdurrashid Sh Ali Sufi, som er et af de bedste inden for Quran videnskab & recitation. Ligeledes er der mange Quran centre og skoler, hvori der bliver undervist i Quran og dens videnskaber, herunder Tajweed & Qira’aat. Et eksempel på dette er Ma’had Al-Firdaws, hvor der undervises i memorisationen af Quran & de 10 recitationsmåder. Her har eleverne mulighed for at få ijaza/sanad fra en af de prominente shuyuukh. Dette Quran center er repræsenteret med afdelinger i tre somaliske storbyer. Ligeledes er der Imaam Shaadibi center, som har samme målsætninger og programmer.

Dugsi – Quran fra barnsben

Ens hukommelse er altid stærkere som barn end som voksen. Som barn har man ikke store ting at bekymre sig om og man har ikke hovedet fyldt med irrelevante informationer. Børn synder mindre end voksne, hvilket gør at deres synder ikke påvirker deres hukommelse. Hasan Al-Basri sagde: ‘’At søge viden i en ung alder, er som at engravere i en sten.’’ Denne udtalelse ser ud til at have afspejlet sig i mange somaliske børns opvækst. De gør det heller ikke alene, da deres forældre også sørger for at de kan recitere Koranen fra en ung alder. Derfor er der oprettet ‘Dugsi’ overalt i somaliske byer og distrikter, som kan defineres som små skoler, hvor der primært undervises i Quran memorisation.

Dugsi disciplinen og hele rejsen med Quran har også bidraget til oprettelse af venskaber på tværs. Ofte vil mange konkurrere på en positiv måde for at opnå bedre resultater.

De 4 værktøjer

Memorisationsdisciplinen i Somalia består overordnet af 4 værktøjer.

  • Læse – Qaa’idah baghdaadiya & qaai’dah nuuraniya

Det første skridt, før man kan memorere Koranen er at lære at læse arabisk for at kunne udtale ordene korrekt. Nogle steder vil gøre dette ved at undervise i grundprincipperne for nuuraniya og baghdaadiya hvor man lærer at læse arabisk. Andre steder vil gøre det ved at eleverne reciterer direkte efter Shaykh (taqliid) og kopierer denne shaykh/lærer, som de sidder overfor.

  • Hifdh – Memorisation

Herefter vil eleverne i en tidlig alder starte med at memorere fra juzz ‘amma og den vej op. Memorisationsmetoden er forskellig fra skole til skole eller fra hushold til hushold. Men som fællesnævner er Lahw metoden, hvor man memorerer Quran ved hjælp af at skrive versene på stentavler.

  • Dareeris – Individuel revision

Dareeris er en revisionsmetode, hvor man reciterer det man har memoreret tidligere for læreren uden ad. Eksempelvis:

Du er nået til Surah Al-Insaan. Det er en ny surah og derfor memorerer du den. Efter du har memoreret den, skal du repetere eksempelvis en hizb (10 sider) fra din tidligere memorisation, som er fra Surah Mursalaat og ned. Dette reciterer du også for læreren.

  • Sub’is/Suba’ – Gruppe-revision

Sub’is eller Suba’ er en gruppe-revisionsmetode. Her repeterer man det man har memoreret af Quran i fællesskab med ens medstuderende. Det kan være 1 eller flere. Men altid minimum 1 person. Hvis man er alene, kan man ikke lave sub’is, da det er en grupperevision. Hver person i gruppen reciterer ét vers eller én side hver (udenad). Det er som regel et højere niveau når man reciterer én side hver end ét vers hver. Som udgangspunkt foregår disciplinen blandt de studerende, men i mange tilfælde deltager læreren også, som det eksempelvis ses i første video. Når læreren deltager er der mulighed for at blive rettet i ens tajwiid også.

Hvis man begår fejl

Nogle halaqaat (cirkler/forsamlinger) har regler for hvor mange fejl man højst må lave før man bliver nødt til at forlade cirklen – enten forlade den helt (diskvalifikation) eller ved at repetere og komme tilbage igen. Ligeledes er der mulighed for hjælp indbyrdes i cirklen. Enten vil ens sidemand eller læreren fortælle hvilket vers, der kommer efter eller give en ledetråd ved at recitere få vers tilbage. Der er med andre ord ingen formelle, faste regler, men mere uskrevne regler, som kan ændres alt efter niveau og antal sider man laver sub’is/suba’ i. Det er meget normalt at lave sub’is/suba’ i 20 sider af gangen. Alt sammen uden mushaf og fra hukommelsen. På baggrund af det man har memoreret. Der vil derfor være grupper alt efter hvor langt man er nået i ens memorisation.

Fordelen ved sub’is/suba’

Suba’ disciplinen styrker ikke kun ens hukommelse, men giver også en itqaan (perfektion) i ens måde at forbinde vers på. Man mestrer sammenhængen mellem versene. Ofte memorerer vi Quran i ét flow og med en rytme og sammenhæng. Hvis nogle afbryder os i denne sammenhæng, har vi tendens til at glemme eller starte forfra for at opretholde den røde tråd. Dette er et tegn på at ens memorisation er svag. Ens memorisation burde være så stærk, at man starte Quran fra starten, midten eller slutningen uden at miste overblikket. Dette er suba’ med til at sikre. Så når en person, der iøvrigt reciterer meget forskelligt fra dig selv reciterer et vers, lærer du at huske det næste vers – også selvom det kører i et stærkt og flydende tempo.

Der er 2 måder at lave sub’is/suba’ på, som er de mest udbredte. Dette betyder, at der godt kan være flere måder.

  1. Subis ét vers hver, hvor læreren også deltager (starter fra 2:18):

     

  2. Subis én side hver:

En anden ting, som er rigtig inspirerende og smukt ved disse discipliner er, at når man først har memoreret Al-Quran én gang, vil man gentage det en del gange indtil det sidder fast i hukommelsen. Det er efter sigende derfor meget normalt, at man udfører flere khitmaat (færdiggørelse af Quran) i Somalia. Må vi være blandt dem, som praktiserer og handler efter disse råd, så vi kan styrke vores memorisation og niveau af Quran.