Tajweed

At memorere Koranen med Tajweed

Koranen er ikke som enhver anden bog og kan ikke reciteres på en hvilken som helst måde. Allah Azza wa jal åbenbarede Al-Quran til profeten Muhammad (sallalaahu alayhi wa salam) gennem englen Jibril (as). Profeten Muhammad (sallalaahu alayhi wa salam) reciterede derfor akkurat på den måde som Koranen blev åbenbaret og ligeledes gjorde hans ledsagere, må Allah være tilfreds med dem alle.

Men Islam har siden udbredt sig til mange ikke-arabisktalende lande